Informatie

In de praktijk

De huisregels die op het Dendron College gelden, gelden ook in de studiebegeleiding.

 • Tijdens de uren wordt er in rust en stilte gewerkt zodat elke leerling optimaal kan studeren.
 • Een leerling kan kiezen uit 1 tot 5 dagdelen studeren onder begeleiding.
 • Elke nieuwe leerling start met een afname van minimaal 2 dagdelen per week zodat we een goede start kunnen maken. Na de evaluatie na 6 weken is afbouwen mogelijk.
 • Dit geldt niet voor een leerling die in het verleden al gebruik heeft gemaakt van onze studiebegeleiding.
 • De leerling zorgt zelf voor de benodigde studieboeken en andere materialen die hij/zij nodig heeft om te studeren.
 • Leerlingen die klasgenoten en/of bekenden van elkaar zijn worden zoveel mogelijk van elkaar afgezonderd t.b.v. de concentratie en de rust in de ruimte.
 • De mobiele telefoon wordt alleen gebruikt om via Magister de planner in de vullen. We zijn alert op het gebruik van de telefoon en zullen deze wanneer er misbruik plaats vindt innemen.
 • We gaan ervanuit dat elke leerling bij deelname minimaal anderhalf uur bij ons kan studeren.
 • De planner van het Studeerlokaal blijft op school (eventueel kan er een foto van gemaakt worden voor thuis). Wanneer de begeleiding vindt dat een leerling het recht heeft om de planner mee naar huis te nemen dan wordt dit genoteerd op de groene kaart.
 • Elke leerling start de studiebegeleiding met het inplannen van het studiewerk en eindigt de dag met deze af te laten tekenen door de begeleider.
 •  Wanneer een leerling bij ons start gaat deze gedurende 6 weken deelnemen aan onze begeleiding. Na 6 weken maakt de mentor vanuit het Studeerlokaal een verslag naar ouders en mentor van het Dendron met daarin een advies opgenomen. Het advies kan bestaan uit:
   • De leerling heeft voldoende geleerd, stopt en gaat zelfstandig verder
   • De leerling heeft geen behoefte aan vaste studiebegeleiding maar kan beter een training of individuele coaching volgen ter verdieping.
   • De leerling zit op de juiste begeleiding en kan mogelijk minderen met het aantal dagdelen.
   • De leerling zit op de juiste begeleiding en heeft mogelijk baat bij (tijdelijk) meerdering van het aantal dagdelen.
   • De leerling zit niet op de juiste groep en kan beter overstappen van regulier naar + of andersom.
 • Tussen de 6 en 8 weken hebben jullie als ouders de tijd om het overleg met ons aan te gaan en/of na te denken over ons advies. Ons advies zal uiteindelijk bindend zijn maar nooit zonder in overleg te zijn gegaan.

Wijze van afmelden

 • Alleen wanneer een leerling door bijzondere schoolactiviteiten, georganiseerd door het Dendron College, niet op de aangegeven dag kan deelnemen aan het Studeerlokaal dan kan de leerling/ouder er voor kiezen een andere dag in diezelfde week of in de aansluitende week gebruik te maken van het Studeerlokaal.
 • Wanneer een leerling verhinderd is om te komen moet er een afmelding gedaan worden via een van de volgende wegen: mondeling, schriftelijk, mail info@studeerlokaal.nl, telefonisch 06-16468469, via sms of whatsapp.
 • Wanneer een leerling gebruik maakt van het Toetsweek-abonnement is het niet mogelijk om gemiste dagdelen in te halen op een ander moment.

Locatie & openingstijden

Het Studeerlokaal is gesitueerd op het Dendron College in de lokalen T57-T55 tijdens de gegeven openingstijden. Adres: Gebr. Van Doornelaan 124, 5961 BE te Horst.

Maandag 14.05 tot 17.30 uur (lesuur 7 t/m 10)
Dinsdag 14.05 tot 17.30 uur (lesuur 7 t/m 10)
Woensdag 14.05 tot 17.30 uur (lesuur 7 t/m 10)
Donderdag 14.05 tot 17.30 uur (lesuur 7 t/m 10)
Vrijdag 13.15 tot 16.30 uur (lesuur 6 t/m 9)

Algemene voorwaarden

Betaling geschiedt voorafgaand aan deelname aan de studiebegeleiding.

 • Er kan aan het eind van elke maand een wijziging in het aantal dagdelen worden doorgegeven of besloten worden de studiebegeleiding stop te zetten.
 • Dit kan alleen door ouders worden gedaan via de mail of schriftelijk.
 • Wanneer u van ons een bevestiging van de deelname heeft ontvangen is het contract voor de studiebegeleiding, individuele coaching of voor deelname aan een training vastgelegd en bindend. U krijgt hier altijd minimaal 1 week bedenktijd voor.
 • Ziet u toch af van deelname na 1 week bedenktijd en is er nog geen gebruik gemaakt van de aangeboden dienst dan wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • Alleen wanneer een leerling door bijzondere schoolactiviteiten, georganiseerd door het Dendron College, niet op de aangegeven dag kan deelnemen aan het Studeerlokaal dan kan de leerling/ouder er voor kiezen een andere dag in diezelfde week of in de aansluitende week gebruik te maken van het Studeerlokaal.
 • De facturering vindt maandelijks plaats behalve in de maanden Juli en Augustus. De vakanties, feest- en sluitingsdagen worden van de totale som van vergoedingen in een schooljaar afgetrokken en over de 10 maanden verdeeld. Er wordt een gelijk bedrag per maand betaald ongeacht het aantal schooldagen in een maand.
 • Het Studeerlokaal is gesloten op de vrijdagen voorafgaand aan een vakantie of bijzondere activiteit op school waar de gehele school aan deelneemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kerstviering of studiedag.
 • Er volgt geen restitutie door het Studeerlokaal wanneer er niet voldaan is aan de, normaal te verwachte, inspanningsverplichting door de leerling die gebruik heeft gemaakt van de diensten geleverd door het Studeerlokaal.
 • Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan er helaas niet langer worden deelgenomen aan de diensten geleverd door het Studeerlokaal.
 • Wanneer de kosten niet binnen de gestelde betalingstermijn worden betaald zijn wij helaas genoodzaakt om daarvoor passende maatregelen te treffen.
 • Het Studeerlokaal behoudt het recht om een leerling die zich niet passend gedraagt, de toegang te weigeren en het contract te beëindigen.
 • Het Studeerlokaal brengt gedurende de duur van de periode advies uit aan ouder en leerling aangaande het aantal te volgen dagdelen. De advisering aangaande het minderen in de dagdelen of het stoppen zijn bindend. De overweging hiervoor zal altijd in overleg gebeuren met de ouder(s).