Aanmelden

Aanmelden voor:

Naam leerling *

Klas leerling *

Mentor

Naam mentor *

E-mail mentor *
Bij emailadres mentor onbekend invullen mentoronbekend@dendron.nl

Toestemming contact Dendron College *

Dagdelen alleen invullen bij Studiebegeleiding of Studeerlokaal +

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

Soort training alleen invullen bij Training

Training toetsen lezenTraining Studeer & toetsvoorbereiding

Reden van aanmelding:

Contactgegevens - ouder(s)

Naam ouder*

Straat*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoon vast *

Telefoon mobiel *

E-mail ouder *

ik ga akkoord met de algemene voorwaarden/privacyverklaring