Nieuws

Nieuwsbrief  September 2019

nieuwe website

In de komende maanden gaan we aan de slag met het restylen en updaten van onze website. We gaan proberen deze helder van opzet en klantvriendelijk te maken. En de sfeer te vangen die er binnen het Studeerlokaal is. We hebben hiervoor de hulp ingeroepen van het bedrijf Vectory  http://www.media-vectory.nl/ die ons hierin zal ondersteunen.

AVG

Op deze website willen we graag ook foto’s plaatsen van onze werkomgeving. Hiervoor werken we samen met http://www.pieternelclabbersfotografie.nl Het kan zijn dat uw zoon/dochter hierbij zijdelings op de foto zal worden gezet. Deze foto’s worden puur gebruikt om de sfeer binnen het Studeerlokaal weer te geven.

In de bijlage gekoppeld aan deze nieuwsbrief vind u het toestemmingsformulier AVG. We willen u vragen om deze te ondertekenen en aan uw zoon/dochter mee te geven of digitaal terug te sturen.

Nieuwe medewerkers

Vanaf 1 mei 2019 zijn er binnen het Studeerlokaal 2 nieuwe medewerkers, Thijs Geurts en Bianca Vervoort actief geworden. Thijs is onze kei in de exacte vakken en Bianca volgt een speciale opleiding tot jongerencoach om onze doelgroep nog beter te kunnen begeleiden. Zij zullen ook het komende schooljaar verbonden zijn aan het Studeerlokaal. We zijn erg blij met hun ondersteuning en inzet. Meer informatie over hen is ook terug te vinden op onze website.

Somtoday

M.i.v. dit schooljaar heeft het LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) waar het Dendron College bij is aangesloten gekozen voor een nieuw leerlingvolgsysteem; Somtoday. Somtoday heeft in vele gevallen dezelfde mogelijkheden als Magister m.u.v. de ELO (elektronische leeromgeving). Hiervoor dienen de leerlingen nu gebruik te maken van ‘It’s learning’ waar ze hun digitale boeken en opdrachten kunnen vinden en maken.

We hebben begrepen dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan de app Somtoday en aan de mogelijkheid om ouders inzage te laten krijgen in de cijfers, agenda en aanwezigheid van hun kinderen.

Namens het Team Studeerlokaal: op naar een mooi en goed schooljaar 2019-2020!