Nieuws

Nieuwsbrief 2019

Prijzen 2019

Met ingang van januari 2019 worden de prijzen van het Studeerlokaal per dagdeel verhoogd met 50 cent in de reguliere groep en 1 euro in de +groep. Dit komt op het volgende neer:

Dagdelen Regulier Plus
1 dagdeel p.w. €9,50 €13,50
2 dagdelen p.w. €19 €27
3 dagdelen p.w. €28,50 €40,50
4 dagdelen p.w. €38 €54
5 dagdelen p.w. 47,50 €67,50

De facturen voor deelname in januari 2019 worden verzonden op 24-12-2018

Starten met 2 dagdelen

Alle nieuwe leerlingen die starten bij het Studeerlokaal starten met minimaal 2 dagdelen in de reguliere groep of in de +groep. We hebben gemerkt dat wanneer nieuwe leerlingen starten met 1 dagdeel de progressie te weinig is en de verwachtingen en de praktijk te ver uit elkaar gaan lopen. Dit zorgt voor frustratie bij zowel de leerling, ouders als bij ons als begeleiders dus vandaar deze keuze. In een afbouwfase is 1 dagdeel dus wel mogelijk.

Wanneer een leerling nu 2 dagdelen gebruikt en volgend schooljaar voor de zekerheid nog 1 dagdeel wil blijven hanteren dan is dit dus ook mogelijk. Het starten met minimaal 2 dagdelen betreft echt de nieuwe leerling die voor het eerst gebruik maakt van onze diensten in het Studeerlokaal.

Advies

Wanneer een leerling bij ons start gaat deze gedurende 6 weken deelnemen aan onze begeleiding. Na 6 weken maakt de mentor vanuit het Studeerlokaal een verslag naar ouders en mentor van het Dendron met daarin een advies opgenomen. Het advies kan bestaan uit:

  • De leerling heeft voldoende geleerd, stopt en gaat zelfstandig verder
  • De leerling heeft geen behoefte aan vaste studiebegeleiding maar kan beter een training of individuele coaching volgen ter verdieping.
  • De leerling zit op de juiste begeleiding en kan mogelijk minderen met het aantal dagdelen.
  • De leerling zit op de juiste begeleiding en heeft mogelijk baat bij (tijdelijk) meerdering van het aantal dagdelen.
  • De leerling zit niet op de juiste groep en kan beter overstappen van regulier naar + of andersom.

Tussen de 6 en 8 weken hebben jullie als ouders de tijd om het overleg met ons aan te gaan en/of na te denken over ons advies. Ons advies zal uiteindelijk bindend zijn maar nooit zonder in overleg te zijn gegaan.

Verkort lesrooster

Na toetsweek 1 en 2 volgt er een week waarin het Dendron college een verkort lesrooster hanteert:

 • Week 49 van maandag 3-12-2018 t/m vrijdag 7-12-2018
 • Week 14/15 van woensdag 3-4-2019 t/m dinsdag 9-4-2019

Het Studeerlokaal past haar openingstijden aan, aan dit verkorte lesrooster en is dan geopend van 13.00 – 16.30u

Samenloop voor hoop Horst aan de Maas

Als laatste willen we u graag laten weten dat we in de komende maanden t/m 25-26 mei 2019 als Studeerlokaal ons hard willen maken voor de Samenloop Horst aan de Maas. Op deze datum vindt er een 24uurs-wandelestafette plaats om geld in te zamelen voor het KWF. Met als doel om meer onderzoek mogelijk te maken om uiteindelijk kanker niet meer dodelijk te laten zijn.

Wilt u hier meer over weten of dit doel ook ondersteunen door er als team aan mee te doen dan kunt u in deze link hieronder meer informatie krijgen.

https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/limburg/horst-aan-de-maas/