Visie

De leerlingen worden bij het Studeerlokaal getraind in het aanbrengen van structuur en het onder de knie krijgen van vaardigheden die ze nodig hebben om hun leer- en maakwerk te volbrengen. We trachten ze nieuwe studeertechnieken aan te leren die ze in de toekomst zelfstandig kunnen gaan toepassen.

Het streven van het Studeerlokaal is om de leerling te begeleiden richting een verantwoorde terugkeer naar het zelfstandig studeren in de thuissituatie. Elke leerling volgt hierin haar eigen traject en haar eigen tempo. Er wordt gekeken naar de individuele kenmerken van de persoon en op basis daarvan een traject aangegaan.

We proberen het steuntje in de rug te zijn dat een leerling tijdelijk nodig kan hebben om de studievaardigheden onder de knie te krijgen. Waarna de leerling weer zelfstandig verder kan met studeren in de thuissituatie.