Diensten

Picto studiebegeleidingSTUDEERLOKAAL

Het Studeerlokaal biedt leerlingen de tijd en de ruimte voor het maken van zijn of haar huiswerk, aansluitend aan de lessen op school. De leerlingen worden getraind in het aanbrengen van structuur en het onder de knie krijgen van vaardigheden die ze nodig hebben om hun leer – en maakwerk te volbrengen. Hierbij hanteren we de volgende activiteiten:

 • Samen met de leerling kijken naar wat er gedaan moet worden, m.a.w. agenda raadplegen.
 • Prioriteiten leren stellen: huiswerk hoort er ook bij.
 • Leren lezen: Wat staat er nu eigenlijk, wat is de opdracht precies?
 • Leren om maak- en leerwerk af te wisselen.
 • Leren inschatten hoeveel tijd en moeite bepaalde onderdelen kosten.
 • Bij weinig huiswerk: leren terugblikken op de gevolgde lessen en hiervan samenvattingen maken.
 • Leren plannen: veel stof? Leren opdelen en afwisselen met ander werk.
 • Bij veel huiswerk: niet alleen dit huiswerk, maar ook proefwerken voor de dagen erna niet vergeten.
 • Bij vakspecifieke problemen samen met de leerling op zoek gaan naar de oorzaak hiervan, zodat gerichte vragen gesteld kunnen worden aan de vakdocent op school.
 • Als leerlingen hier prijs op stellen, kunnen ze worden overhoord.
 • Al het materiaal dat nodig is voor het maken van het huiswerk (boeken, schriften, rekenmachine e.d.) dient de leerling zelf mee te brengen.

Openingstijden

maandag 14.05 – 17.30u Lesuur 7-8-9-10 T57
dinsdag 14.05 – 17.30u Lesuur 7-8-9-10 T57
woensdag 14.05 – 17.30u Lesuur 7-8-9-10 T57
donderdag 14.05 – 17.30u Lesuur 7-8-9-10 T57
vrijdag 13.15 – 16.30u Lesuur 6-7-8-9 T57

Kosten m.i.v. januari 2019

1 dagdeel €9,50 per week €38 per maand
2 dagdelen €19 per week €76 per maand
3 dagdelen €28,50 per week €114 per maand
4 dagdelen €38 per week €152 per maand
5 dagdelen €47,50 per week €190 per maand

Bij studiebegeleiding geldt een minimale afname van 1 maand. Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat studiebegeleiding tot resultaatverbetering leidt wanneer er meerdere keren per week op een consequente wijze gestudeerd wordt.

Picto studeerlokaal +STUDEERLOKAAL+

Wij bieden binnen het Dendron College gespecialiseerde studiebegeleiding voor leerlingen die meer gebaat zijn bij een rustigere locatie. Hier is meer ruimte en aandacht voor de specifieke behoefte van de leerling. Binnen de +groep werken we naast de ondersteuning bij het huiswerk en de studievaardigheden ook aan een stukje bewustwording. Zodat de leerling ook weet waarom een bepaalde techniek of tactiek voor hem/haar werkt.

In het Studeerlokaal+ worden maximaal 8-10 leerlingen begeleid. Door de groepsgrootte is er meer individuele aandacht mogelijk Er staat 1 vaste begeleider voor de groep die affiniteit heeft met deze doelgroep. Op dit moment draait de +groep alleen op de maandag, dinsdag en de donderdag. Bij voldoende aanmeldingen gaat de woensdag ook open.

De meerkosten zitten hem in de groepsgrootte, de specialistische kennis en begeleiding gecombineerd met de interne problematieken die de doelgroep met zich meebrengt.

Openingstijden

maandag 14.05 – 17.30u Lesuur 7-8-9-10 T55
dinsdag 14.05 – 17.30u Lesuur 7-8-9-10 T55
woensdag 14.05 – 17.30u Lesuur 7-8-9-10 T55
donderdag 14.05 – 17.30u Lesuur 7-8-9-10 T55

Kosten m.i.v. januari 2019

1 dagdeel €13,50 per week €54 per maand
2 dagdelen €27 per week €108 per maand
3 dagdelen €40,50 per week €162 per maand
4 dagdelen €54 per week €216 per maand

Picto toetsweek aboTOETSWEEK ABONNEMENT

U kunt uw zoon/dochter apart aanmelden voor ons Toetsweek abonnement. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden wordt om de dag voorafgaand aan de toetsweek en elke dag tijdens de Toetsweek gebruik te maken van de  diensten van het Studeerlokaal. De kosten hiervoor zijn €57,-

Wanneer uw zoon/dochter al een recent contract heeft lopen bij de studiebegeleiding zijn de kosten hiervoor €45,-.

Aanmelden dient minimaal minimaal 2 weken voorafgaand aan de start van een TW te hebben plaats gevonden.

Openingstijden

maandag 11.00 – 14.00u 14.00 – 17.00u T57-T55
dinsdag 11.00 – 14.00u 14.00 – 17.00u T57-T55
woensdag 11.00 – 14.00u 14.00 – 17.00u T57-T55
donderdag 11.00 – 14.00u 14.00 – 17.00u T57-T55
vrijdag 11.00 – 13.15u 13.15 – 16.30u T57-T55


Picto trainingenTRAININGEN

1. Training Toetsen Lezen

Gedurende de afgelopen schooljaren is gebleken dat de leesvaardigheid en dan vooral de toets-leesvaardigheid (wat staat er nu precies en wat wil die vraag van mij?) te wensen over laat bij een groot deel van onze leerlingen. Deze vaardigheid wordt tevens door de docenten met stip op 1 gezet als een vaardigheid waarin de leerlingen veel winst zouden kunnen boeken. De training wordt individueel aangeboden en bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1 uur.

Onderdelen die in ieder geval aan bod gaan komen zijn:

 • Het nut van lezen en het juist toepassen op toetsingsmomenten
 • Basismethoden die zorgen voor een betere focus
 • Tekst– en bronvragen nader bekeken
 • Timemanagement en meerkeuzevragen

De kosten voor deze training bedragen €37,50,- per bijeenkomst

2. Training Studeer & Toetsvoorbereiding.

Voor leerlingen die de stap willen maken van reproduceren naar toepassen.
In 4 lessen leer je:
 • lesstof opbouwend samenvatten
 • een systematische aanpak van lesstof en huiswerk
 • verbanden leggen door conclusies te zoeken en te zien
 • je planning aan te passen aan jouw concentratieboog.
 • Met meer nieuwsgierigheid in de leerstof duiken;
 • Met meer plezier je huiswerk maken.

Deze training wordt individueel aangeboden door Ann Gerits-van Mierlo, Jongerencoach en Studietrainer van Nu voor Morgen. De 4 bijeenkomsten vinden in een periode van 4 opeenvolgende weken plaats op een maandag of vrijdag.

De kosten bedragen €37,50,- per bijeenkomst


INDIVIDUELE COACHING

Het Studeerlokaal biedt tevens de mogelijkheid om individuele coaching te ontvangen naar behoefte en hulpvraag. Het doel is om in deze sessies duidelijk te krijgen tegen welke problemen de leerling aanloopt en een goede basis te creëren om daarna in de reguliere of +groep verder te kunnen. Je moet hierbij denken aan 3 tot 4 bijeenkomsten van 60 minuten met een coach die samen met jou een plan van aanpak opstelt en helder krijgt welke stappen er gezet moet worden.

De kosten hiervoor zijn €37,50,- p/u

Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u dat aangeven op het aanmeldformulier en we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

WORKSHOP TOETSVOORBEREIDING

Voor kleine groepen die van reproduceren naar toepassen willen gaan. Die beter de logische verbanden willen kunnen vinden en hoofd -en bijzaken van elkaar leren onderscheiden. Er worden nieuwe studievaardigheden aangeboden zoals grote lijnen uit de stof halen en samenvatten.  En leidt uiteindelijk naar minder stress en meer succes!

De workshop vindt plaats in 2 bijeenkomsten van 1,5 uur, van 15.00 – 16.30u in een groepsgrootte van maximaal 4 leerlingen.

De kosten hiervoor zijn €140,- totaal.